Menu główne

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Projekty > Służby zdrowia

 Mieszkaniowe
 Służby zdrowia
 Przemysłowe
 Pozostałe projekty


SP ZOZ Szpital Powiatowy
w Dębnie


Kompleksowy projekt rozbudowy,
zmiany sposobu użytkowania
i przebudowy budynku byłej pralni
na obiekt szpitalny dla Oddziału
Internistycznego, Dziecięcego,
Kuchni Szpitalnej, z Planem
Zagospodarowania Terenu
w Szpitalu Powiatowym w Dębnie

       lokalizacja: ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
       inwestor: SP ZOZ Szptal Powiatowy
       w Dębnie
       pow. użytkowa: 2 675m
²
       
projekt: maj 2010

Pracownia Architektury i Urbanistyki Witold Mechowski

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182 lokal 14
tel/fax: (42) 636 82 17
kom: 601 250 541